Copyright 2022 - Custom text here

Flick flack (Symposion, 1991 + Dejavu, 2010)

Köp 2010 års upplaga

”Olle Johanssons debut är både stark och charmfull – en omöjlig kombination kan det tyckas, men så är det. Dikterna är skrivna i direkt tilltal och riktade till en älskad kvinna eller till läsaren., och dessa tilltal iscensätter både närhet och distans, det sistnämnda ibland med en humoristisk turnering som liknar kåseriets /---/ och ständigt med en stark observans på själva den språkliga processen.”

Stina Hansson, Bibliotekstjänst

”Olle Johansson /---/ skriver slängigt vardaglig poesi om ditt och datt, ibland med en eller annan surrealistisk extravagans, eller absurdistisk tillspetsning. Poetens parlando påminner väl mest om en nojsig pratstund med den älskade som han allra helst riktar sig till. Boken heter Flick flack för något skall den ju heta, gärna något med den rätta nonchalanta anstrykningen. Bäst i boken är en svit mardrömsdikter.”

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

”Allvarligt talat betraktar jag böcker som hans, som enbart slöseri med vår dyrbara skog. Är det inte lika mycket pappersslöseri att trycka dålig poesi, som det är att trycka usla damtidningar av Hänt i Veckans kaliber?”

Thomas Nydahl, Kristianstadsbladet

”Men stannar man upp ett tag, Flick flack kräver eftersinnande läsning, märker man hur medvetet och varsamt Johansson fogar intryck till intryck i dikterna, ibland med stämningen som enda sammanhållande kitt. Innerligheten är påtaglig, i synnerhet i de kärleksdikter som utgör samlingens ryggrad, men lättas ofta upp av humor och ironi.”

Nils Aage Larsson, GT/Kvällsposten/IDAG

”Det är en både frän och uppkäftig, allvarlig och varsam berättelse på vers om kärlekens våndor och extaser. De pregnanta välfunna bilderna bär genomgående originalitetens fräschhet /---/ Flick flack är en ovanligt läsvärd debutsamling. Dikterna är fyllda av sensualitet och närvarokänsla, det är en poesi som lämnar efter sig starka bilder på näthinnan.”

Arne Säll, Falu Kuriren

”Det finns en gymnastisk term, flick flack, som beskriver /---/ ett slags fristående hopp som kräver en hel del kroppskontroll /---/ Och här kan man tala om poetiska och verbala volter /---/ Det är en stramt hållen och vackert komponerad samling, där dikterna präglas av en för en debutant ovanlig språklig och formmässig säkerhet. Här finns mycken klokhet och värme, precisa iakttagelser och stor medvetenhet, här uttrycks sanningar och förmedlas erfarenheter av den mänskliga samlevnaden, bilder ur kärlekens vardag – som också innefattar söndagen, och där steget från det realistiska till det fantastiska aldrig är långt /---/ Olle Johansson är en djupt sympatisk bekantskap. En debutant med stor mognad, en poet som övertygar"

Bertil Pettersson, Nerikes Allehanda

”Det bästa i den här ojämna diktsamlingen är en svit prosadikter kallad ’Om natten’. De handlar inte om kärlek, utan är ett slags suggestiva och surrealistiska drömscener där allehanda konstigheter inträffar. Olle Johansson får gärna skriva mer i den stilen."

Christer Hermansson, Arbetet

”Olle Johansson berättar inga historier i sina dikter, de börjar lite trevande, tycks inte riktigt veta vart de är på väg och hamnar ibland just därför på rätt så intressanta ställen /---/ Till bokens svagare partier hör en nattsekvens , bestående av en serie drömbilder, möjligen lite bisarra men knappast intressanta /---/ Allt som allt verkar denne debutant tämligen färdig; han behandlar språket smidigt och finner då och då en lyckad metafor.”

Bo Celin, Helsingborgs Dagblad

”Allt i allt är det en bra och mogen debut /---/ en äkta uttryckskraft, en talang att hitta dikten mitt i vardagsledan. Han är regionalist. Hans dikter luktar gott av utomhus och hö och hästar. Vem vet, kanske han väljer att återvända som prosaskildrare av sin bygd. Berättandet finns där."

Sven Christer Swahn, Sydsvenska Dagbladet