Flick flack (1991)

Flick flack (Symposion, 1991 + Dejavu, 2010)

Köp 2010 års upplaga

”Olle Johanssons debut är både stark och charmfull – en omöjlig
kombination kan det tyckas, men så är det. Dikterna är skrivna i
direkt tilltal och riktade till en älskad kvinna eller till läsaren, och
dessa tilltal iscensätter både närhet och distans, det sistnämnda
ibland med en humoristisk turnering som liknar kåseriets /---/ och
ständigt med en stark observans på själva den språkliga processen.”

         Stina Hansson, Bibliotekstjänst

”Det finns en gymnastisk term, flick flack, som beskriver /---/ ett slags
fristående hopp som kräver en hel del kroppskontroll /---/ Och här kan
man tala om poetiska och verbala volter /---/ Det är en stramt hållen
och vackert komponerad samling, där dikterna präglas av en för en
debutant ovanlig språklig och formmässig säkerhet. Här finns mycken
klokhet och värme, precisa iakttagelser och stor medvetenhet, här uttrycks
sanningar och förmedlas erfarenheter av den mänskliga samlevnaden, bilder
ur kärlekens vardag – som också innefattar söndagen, och där steget från
det realistiska till det fantastiska aldrig är långt /---/ Olle Johansson är en djupt
sympatisk bekantskap. En debutant med stor mognad, en poet som övertygar"

         Bertil Pettersson, Nerikes Allehanda

”Men stannar man upp ett tag, Flick flack kräver eftersinnande läsning,
märker man hur medvetet och varsamt Johansson fogar intryck till intryck
i dikterna, ibland med stämningen som enda sammanhållande kitt.
Innerligheten är påtaglig, i synnerhet i de kärleksdikter som utgör
samlingens ryggrad, men lättas ofta upp av humor och ironi.”

         Nils Aage Larsson, GT/Kvällsposten/IDAG

”Det är en både frän och uppkäftig, allvarlig och varsam berättelse på vers
om kärlekens våndor och extaser. De pregnanta välfunna bilderna bär
genomgående originalitetens fräschhet /---/ Flick flack är en ovanligt
läsvärd debutsamling. Dikterna är fyllda av sensualitet och närvarokänsla,
det är en poesi som lämnar efter sig starka bilder på näthinnan.”

         Arne Säll, Falu Kuriren

”Allt i allt är det en bra och mogen debut /---/ en äkta uttryckskraft, en talang
att hitta dikten mitt i vardagsledan. Han är regionalist. Hans dikter luktar gott
av utomhus och hö och hästar. Vem vet, kanske han väljer att återvända som
prosaskildrare av sin bygd. Berättandet finns där."

         Sven Christer Swahn, Sydsvenska Dagbladet

”Olle Johansson /---/ skriver slängigt vardaglig poesi om ditt och datt, ibland
med en eller annan surrealistisk extravagans, eller absurdistisk tillspetsning.
Poetens parlando påminner väl mest om en nojsig pratstund med den älskade
som han allra helst riktar sig till. Boken heter Flick flack för något skall den ju
heta, gärna något med den rätta nonchalanta anstrykningen. Bäst i boken är
en svit mardrömsdikter.”

         Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

”Olle Johansson berättar inga historier i sina dikter, de börjar lite trevande,
tycks inte riktigt veta vart de är på väg och hamnar ibland just därför på rätt
så intressanta ställen /---/ Till bokens svagare partier hör en nattsekvens,
bestående av en serie drömbilder, möjligen lite bisarra men knappast intressanta
/---/ Allt som allt verkar denne debutant tämligen färdig; han behandlar språket
smidigt och finner då och då en lyckad metafor.”

         Bo Celin, Helsingborgs Dagblad

”Det bästa i den här ojämna diktsamlingen är en svit prosadikter kallad ’Om natten’.
De handlar inte om kärlek, utan är ett slags suggestiva och surrealistiska drömscener
där allehanda konstigheter inträffar. Olle Johansson får gärna skriva mer i den stilen."

         Christer Hermansson, Arbetet

”Allvarligt talat betraktar jag böcker som hans, som enbart slöseri med vår dyrbara skog.
Är det inte lika mycket pappersslöseri att trycka dålig poesi, som det är att trycka usla
damtidningar av Hänt i Veckans kaliber?”

         Thomas Nydahl, Kristianstadsbladet

Free Joomla! templates by Engine Templates